Öppettider: kl. 08:00 – 17:00

Tidbokning/rådgivning.    0186131900 eller e-tjänster på 1177.se

Se öppetider Tidsbokning/rådgivning

Centrumkliniken erbjuder specialistvård inom gynekologi och obstetrik.

Vi utför utredning och behandling av de flesta gynekologiska besvär. Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

 • Gynekologisk hälsokontroll inkluderade ultraljud och cellprov
 • Blödningsrubbningar
 • Misstanke om infektion eller könssjukdomar
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Problem i tidig graviditet
 • Smärta, klåda eller illaluktande flytningar
 • Utredning vid ofrivillig barnlöshet, ej recept eller ultraljud i samband med privatfinansierad behandling enligt vårt avtal med Region Uppsala
 • Tyngdkänsla/oro för framfall
 • Cellförändringar
 • Urinvägsbesvär 
 • Klimakteriebesvär
 • PMS/PMDS
 • Endometrios
 • PCOS
 • Smärta vid samlag
 • Kontroll efter genomgången behandling för gynekologisk cancer

Har du behov av operation kan vi remittera dig till rätt vårdinstans.

Pris

330 kr. Ej gratis cellprov.
Är du under 20 år eller över 85 år är besöket gratis. Ingen remiss behövs.

Vi har avtal med Region Uppsala vilket innebär samma priser, frikort gäller.


Onlinebokning

Använd e-tjänster på 1177.se
Glöm inte att skapa en sms- eller mejlpåminnelse om du önskar det!

Telefonbokning och rådgivning

Om du är folkbokförd utanför Uppsala län, behöver tolk eller önskar boka telefontid till läkare måste du ringa 018-613 19 00 eller mejla oss via e-tjänster på 1177.se.

Bemannat helgfria dagar, måndag – torsdag.

Vid akuta ärenden där du behöver tala med någon snabbt, hänvisar vi till sköterskorna på Vårdguiden – ring 1177 eller gynekologmottagningen på Akademiska sjukhuset; 018-611 57 05.

Avbokning/ombokning/uteblivet besök

Ring 018 – 613 19 00 eller använd e-tjänster på 1177.se. 

Avbokning eller ombokning måste ske så snart som möjligt, senast 24 timmar innan bokat besök, för att vi ska hinna ge den tiden till någon annan. 

Avbokar eller ombokar du senare än 24 timmar innan skickas en faktura på 400 kr. Faktura skickas även vid uteblivet besök eller om ditt besök är kostnadsfritt.

Gynekologer på Centrumkliniken


Axel Rhenman – Specialist i gynekologi och obstetrik. Särskilt specialiserad på allmängynekologi, exempelvis blödningsstörningar, klimakteriella besvär, inkontinens, framfall, smärttillstånd, cellförändringar etc. Andra kunskapsområden är vulvasjukdomar och upprepade missfall.

Christos Vasileiadis – Specialist i gynekologi och obstetrik. Specialiserad på allmän gynekologi, gynekologiska smärttillstånd, endometrios och vulvovaginala sjukdomar. Andra intresse- och kunskapsområden är PCOS och infertilitet.

Katarina Lindborg – Specialist i gynekologi och obstetrik. Specialiserad på allmän gynekologi, kirurgisk gynekologi och urogynekologi som inkontinens, framfall et cetera.

Pär Persson
– Specialist i gynekologi och obstetrik, medicine doktor. Lång och bred erfarenhet inom allmän gynekologi, ungdomsgynekologi och kirurgisk gynekologi inkluderande smärta, infektioner, barnlöshet, endometrios, framfall, cellförändringar och gynekologisk cancer.

ST-läkare – det kan även hända att du blir erbjuden att träffa en läkare som är under utbildning och gör sin specialisttjänstgöring inom gynekologi och obstetrik. De arbetar tätt tillsammans med våra erfarna specialister som ger handledning.