Öppettider: kl. 08:00 – 17:00

Tidbokning/rådgivning.    0186131900 eller e-tjänster på 1177.se

Se öppetider Tidsbokning/rådgivning

Centrumkliniken i Uppsala startade i februari 2013. Vi är lokaliserade mitt i Uppsala. Vi håller till i nybyggda, fräscha lokaler och utvecklas ständigt.

Vår verksamhet drivs med hög kompetens med fokus på personliga relationer och närhet. Vi arbetar både med vård och förebyggande insatser gällande din hälsa.

Vi erbjuder dig en bred kompetens som förutom läkare med specialistkompetens i allmänmedicin även innefattar specialistsjuksköterskor inom astma, KOL, diabetes- och distriktssjukvård. Vi har också sjukgymnaster/fysioterapeuter, dietist, kurator, psykologer och gynekologer.  Här finns även specialiserade ögonläkare och vi genomför ögonplastikoperationer.

Surfa gärna runt på vår hemsida och sociala medier om du vill veta mer.
Vi vill också avsluta med att säga att alla som jobbar här är handplockade för sin unika personlighet och kompetens och det som driver oss är att ha kul och trevligt på jobbet, att ständigt utvecklas och ha patienten i fokus.

Välkommen till oss!

Värdegrund


Centrumkliniken är ett fristående privat vårdföretag som utför vård enligt samarbetsavtalet med Region Uppsala.

Vården hos oss bygger på respekt för patientens självbestämmande och integritet – att tillgodose behovet av trygghet i vård och behandling.

Vi strävar efter att hela tiden utveckla verksamheten och öka vår kompetensbredd för att göra det enkelt och bra för våra patienter samt vara en attraktiv arbetsplats.
Hos oss är beslutsvägarna korta och prestigelöshet en självklarhet.

Kvalitetspolicy


Centrumklinikens verksamhet bedrivs med hög kompetens och med fokus på personliga relationer och närhet. Vi arbetar både med vård och förebyggande insatser, friskvård och hälsa.

Lex Maria ansvarig – skyldighet att rapportera fel och brister i vår verksamhet till Socialstyrelsen: Svante Svenson (medicinsk rådgivare och allmänspecialistläkare på Centrumkliniken)

Miljöpolicy


Miljöarbetet ingår som en naturlig del i Centrumklinikens verksamhet. Vi följer relevant miljölagstiftning samt Region Uppsalas miljökrav.

Genom att arbeta med ständiga förbättringar minskar vi kontinuerligt vår miljöpåverkan. Vi strävar efter att förebygga miljöproblem, undvika hälsorisker samt effektivisera resursutnyttjande och minimera avfallsmängderna.

Vi vill bidra till en hållbar utveckling i samhället och genom vårt engagemang påverka kunder och leverantörer. Läs gärna mer om vårt sociala ansvar och våra samarbetspartners.

About Centrumkliniken

We are a small, familyoriented healthcare clinic who wants to give every person an individual approach and not only give the best care possible but also help you to prevent sickness.

We can offer a full range compentence which includes doctors, nurses with specialties in diabetes, asthma, COPD (chronic obstructive pulmonary disease) and a districtnurse. We also have a psychologist, counselling therapist, physiotherapists, gynaecologists and a dietitian. We also have experienced and high skilled eye doctors and we do special eyesurgery.

If You are a citizen living in Uppsala county it is possible for You to choose us as Your clinic for further contacts regarding Your health.

Contact

018 – 613 19 00 or e-tjänster 1177.se (counselling and booking)